Mäeinstituudist

Mäeinstituut on Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonna õppe- ja teadusinstituut, kõrgem õppeasutus, kus valmistatakse ette mäeinseneri kutsestandardile vastavaid mäetehnika ja rakendusgeoloogia e. geotehnoloogia spetsialiste.

Mäeinstituudi struktuur

Maavarade kaevandamise õppetool


Rakendusgeoloogia õppetool


Mäemuuseum


Laborid


Õppetöö

Mäeinstituudis on uued, kaasaegsed auditooriumid, mis on varustatud arvutite, arvutivõrgu ja videoprojektoritega. Harjutustunde ja laboreid võimaldab läbi viia kaasaegne, pidevalt uuenev mäendusliku geoinfo laboratoorium, mis varustatud nii tark- kui riistvara. Rajatud on kivimimehaanika sise- ja välis- ning keskkonna ja kaevandusvee välilabor. ( mi.ttu.ee/labor )

Mäendustingimuste laboris on kaasaegseimad kivimimehaanika sise- ja välitöö seadmed ning keskkonna, hüdrogeoloogia ja kaevandusvee ning kaevandusgeodeesia (markšeideriasjanduse) uuringuvahendid. Vähemalt pool laboritööst toimub looduses. Õppetöö on muudetud paindlikuks kasutades e-õpet. Rikkalik mineraalide kogu ja kaasaegne polarisatsioonimikroskoop võimaldavad tungida mineraalide maailma saladustesse.

Praktikavõimalused on kõigis kaevandamisega, geoloogiaga ja geotehnikaga seotud ettevõtetes. Geotehnoloogia eriala tudengid on oodatud praktiseerima ka projekteerimisbüroodes, riigiasutustes ja omavalitsuste keskkonnaosakondades maapõuevaldkonnas. Eriala stipendiumid aitavad tudengitel keskendude õppetööle.

Õppetööd muudab huvitavamaks aktiivne tudengiklubi- Mäering ja Mäenduse ja geoloogia teadusklubi. Süvaõppe võimalusi on mitmeid. 

Pärast õpingute lõpetamist on bakalaureusel võimalus jätkata õpinguid magistri- ja doktoriõppes või asuda erialatööle. Mäeinstituudi lõpetajal on võimalus leida tööd mäetööstusettevõtetes, keskkonnateenistustes, projekteerimisfirmades, mäe- ja geoloogiainstituudis, geotehnoloogia projekteerimisettevõtetes. Suurimaks tööandjaks on AS Eesti Energia Kaevandused. Eriala on seotud tihedalt ehitamisega ja nii on mitmed lõpetanud leidnud tööd teede projekteerimise ja ehitusfirmades. Enamus Eesti mäemehi on lõpetanud mäeinstituudi inseneri-, magistri-, doktori- või täiendusõppes.

Mäeinstituudi väljapaistvamateks vilistlasteks on Väino Viilup - kauaaegne Eesti Põlevkivi peadirektor. Äsjalõpetanutest on enamus erialatööl.Põlevkivi jääb vähemalt pooleks sajandiks Eesti energeetika aluseks. Kuna põlevkivi jätkub veel kauemaks, taastub kindlasti Eesti omanäoline põlevkiviõlitööstus. Mitte kunagi ei lõpe mineraalsete ehitusmaterjalide tootmine. Nende maavarade varud on praktiliselt piiramatud. Pidevalt jätkub turba kaevandamine. Samuti vajab teede- ja tsiviilehitus tooraineid: liiva, kruusa, graniidi- ja lubjakivikillustikku. Areneb maapõuerajatiste: tunnelite ja allmaahoidlate ehitamine. Atraktiivsed on Tallinn-Helsinki merealuse tunneli, mandri ja Saaremaa vahelise tunneli, Maardu graniidikaevanduse ja allmaahoidlate rajamine. Igavene inseneriteema on keskkonna- ja geotehnika.

Riiklikud institutsioonid - valitsusasutused ja omavalitsused, samuti paljud projekteerimis- ja ehitusettevõtted vajavad pidevalt geotehnoloogia eriteadlasi. Suur nõudmine nende järgi on ka välismaal. Lisainfot geotehnoloogia kohta leiate Mäeinstituudi kodulehelt mi.ttu.ee

Sisseastumisinfo leiate:


Mäeinstituut


PROJEKTEERIMINE

Mäeinstituut osutab alates 1938. aastast heal tasemel, soodsat ja kiiret projekteerimise, laboritööde, mõõtmise, uuringute ja ekspertiiside teenust. Projekteerimise arendamine, õpetamine ja teostamine on Mäeinstituudi üks peamisi tegevusalasid.Mäeinstituudi: